Julkiset teokset Lapin yliopiston ympäristössä.

Taidekävelyn rinnalle on luotu Lapin yliopiston kampuksen ulkoteoksia esittelevä Taidekävelyn Ulkopolku. Ulkopolku tuo esille kymmenen teosta, jotka ovat osa yliopiston taidekokoelmia. Ulkopolku -reitillä tuomme ulkoteokset osaksi saatavilla olevaa Taidekävelyä, ja tuomme teoksien kuvaukset ja tiedot käden ulottuville taiteen saavutettavuuden ja valokeilaan nostamisen hengessä. Yliopiston pihapiiriin teoskokoelman valtaosa koostuu seitsemästä Kari Huhtamon taidesäätiön teoksesta. Ulkoteoksiin kuuluu myös yksi Valtion taideteostoimikunnan kokoelman teos, sekä kaksi Lapin yliopiston kokoelman teosta. Yliopiston pihapiirissä on vapaa kulku kaikkina vuorokaudenaikoina. Ulkopolku alkaa Lapin yliopiston pääovien edestä, Ukri Merikannon Sisääntulo- teoksen ääreltä, kiertäen yliopiston taakse, esitellen katsojalle kampuksen pysyvät, ulkotiloihin sijoitetut teokset. Teoksien tietoihin on mahdollisuus tutustua verkkosivuilta.  

Ulkopolun varrella nähtävät Heidi Hännisen Kaatumaton sekä Kalle Lampelan ja Emil Karilan Mr. Confectioner – veistokset ovat saaneet alkunsa opiskelijatöinä, jotka ovat jääneet osaksi Lapin yliopiston kokoelmaa. Ulkopolku -taidekävelyn aikana on myös mahdollista nähdä yliopiston pihapiirissä vaihtuvia opiskelijatöitä, jotka ovat tehty osana yliopiston järjestämiä opintokokonaisuuksia. Monissa ympärivuotisissa ympäristötaiteen työpajoissa hyödynnetään luonnonmateriaaleja ja taiteilijoille on annettu osana toteutusta mahdollisuus jättää teokset maatumaan, sulamaan tai sulautumaan yliopistoa ympäröivään luontoon.  

Lisäksi yliopiston ympäristössä (sekä lisäksi muualla Rovaniemen katukuvassa) tarkka silmä voi erottaa pihamaiseman muassa betonista valettuja ankkoja. Betoniankat ovat osa Tommi Seppäsen ympäristötaiteen installaatiota Keep Calm, joka sai alkunsa 2016. Seppänen on kuvanveistäjä, joka valmistui Lapin yliopistosta kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmasta 2019. Hänen teoksiensa ihastelu on usein tarkoituksellisesti pienen “vaivan” takana – välillä kulkuteitten ja polkujen varrella, mutta aina maisemaan sulautuneina. Eli yliopistolla kulkiessa kannattaa kiinnittää huomiota myös sellaisiin paikkoihin, minne ei merkityt reitit välttämättä vie!