Taidekävely

Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma

Vastuuopettaja yliopistonlehtori Annamari Manninen

Kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelijat Jonna Braun, Samuli Halen, Juho Jusslin, Matti-Pekka Karikko, Susanna Korpi, Niklas Lepistö, Teija Turtio sekä graafisen suunnittelun maisteriopiskelija Julia Palola.

Suomenkieliset teostekstit

• Timo Valjakka (Kari Huhtamon Taidesäätiön kokoelman teostekstit)
• Kalle Lampela (Valtion taideteostoiminnan ja yliopiston kokoelman teostekstit) 
• Rovaniemen taidemuseo (Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelman teostekstit)

Teosteokstit muilla kielillä

• Kari Huhtamon teoskuvaukset englanniksi: Markku Päkkilä ja Kaijamari Sivill
• Muut englanninkieliset käännökset: Sari Kokkola
• Ruotsiksi: Birgitta Vehmas
• Pohjois-Saameksi: Heidi Kitti

Valokuvat

• Jussi Tiainen (Kari Huhtamon taidesäätiön kokoelman teokset)
• Arto Liiti (Valtion taideteostoimikunnan, Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelman ja yliopiston kokoelman teokset)